zvířata

Informace o nejznámějších zvířatech světa.Najdete zde nejhlavnější informace...

Želvy

Želvy.1

http://fs.gimiweb.net/wp-content/soubory/20080612_02.jpg
Želvy dělíme na dvě základní skupiny: skrytohrdlé a jevnohrdlé, Želvy jevnohrdlé skládají krk esovité do strany a hlavu přitisknou před karapax. Skrytohrdlé želvy zatahují krk i hlavu do krunýře, Některé druhy to ovšem tak docela nedokážou a kousek hlavy jim vždy vyčnívá. Suchozemské želvy patři do skupiny skrytohrdlých. Žádný druh želvy nemá Kuby. Jejich čelisti však majf ostrý okraj a jsou velmi ivrtlc. Želvy se živi rozmanitou potravou, například měkkými částmi rostlin, malými bezobratlými, korýši a někdy rybami a ptáky. Masožravé druhy mají tak ostré okraje čelistí, že pracují jako nůžky. Okraje čelisií býložravých druhů bývají vroubkované.
http://nd.blog.cz/s/smallverunka.blog.cz/obrazky/6740540.jpg
http://www.zs-zenklova.cz/obrazky/zelvaslon_velky.jpg
SEDLOVITÝ KRUNÝŘ
Želvy sloní z Galapág mají krunýř dvojího typu: klenutý a sedlovitý. Většina želv má běžný klenutý krunýř, protože obývá oblasti s dostatkem nízkých rostlin, jimiž se živí. Želvy, které žijí v sušších částech ostrovů s řídkým porostem a nedostatkem vody mají krunýř sedlovitý (obrázek vpravo). Zvednutý přední okraj krunýře jim umožňuje natáhnout hlavu až do výšky 1,5 m. Tak mohou okusovat vyšší části kaktusů které tvoří jejich potravu. Mívají také menší krunýř, delší krk i nohy a protáhlou tlamu oproti želvám s klenutým krunýřem.
http://zelvy.ic.cz/pct/zelva1.jpg
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.