zvířata

Informace o nejznámějších zvířatech světa.Najdete zde nejhlavnější informace...

Obojživelníci

Obojživelníci
Třídu obojživelníků dělíme do tří řádů: červoři, ocasatí a žáby. Většina druhů žije zpočátku ve vodě a dospělý život tráví na souši. Obojživelníci jsou ektotermní živočichové, což znamená, že se jejich tělesná teplota řídí teplotou okolí. Mohou ji však do jisté míry ovlivňovat různým chováním. Obojživelníci jsou aktivní hlavně v noci a ve dne jen tehdy, pokud je prostředí natolik vlhké, aby nedocházelo k přílišným ztrátám tělních tekutin. V dospělosti se živí malými živočichy, jako je hmyz, plži i další bezobratlí. Při lovu čekají, dokud se k nim kořist nepřiblíží. Mladí jedinci, nazývaní pulci,
bývají býložraví, ale po přeměně rovněž změní potravu. Proti obojživelníci jsou poměrně malí, stávají se často kořistí většíc živočichů. Mnohé druhy mají v kůži jedové žlázy, které vymě odporně chutnající nebo jedovaté látky, jimiž se chrání před predátory. V ohrožení často upadají do stavu strnulosti, přio se překulí na hřbet a stavějí se mrtvými, dokud predátor neodejde. Žáby se často nafukují, aby vypadaly větší. Téměř všichni obojživelníci žijí samotářsky. Když si hledají partnera, se často pachovými signály. Samci žab se ozývají hlasitým kuňkáním, jímž v době námluv lákají samičky.
http://www.kostarika.info/obrazky/zaba.jpgKůže obojživelníků
Žlázy vylučující sliz udržují kůži pružnou a vlhkou,takže obojživelníci mohou kůží dýchat.Mnoho druhů vylučuje také látky,které usmrcují bakterie a plísně ,jež jsou ve vlhkém prostředí velmi hojné.Jedové žlázy odrazují predátory.Výrazné zbarvení je způsobeno buňkami s barvivy,kterým říkáme chromatofory.
http://www.fotobazar.cz/fotky/galerie/2045.jpg
Rozmnožování obojživelníků
Většina žab se o vajíčka nijak nestará,ale samec rosničky vačnaté nosí vajíčka v kožním vaku.

Vajíčka obojživelníků nemají ochrannou skořápku.Aby zůstala ve vlhku ,vyvíjejí se njčastěji ve vodě  nebo blízko ní.Zárodek je obklopen ochranou rosolovitou blánou.Vajíčka žab většinou obsahují jen tolik živin,kolik jich potřebuje vyvíjející se zárodek. U mnoha druhů však žloutkový váček zásobuje živinami i malé pulce.

http://www.skalnicky.cz/jpeg/odvarka%20foto/025%20Odvarka.jpg

Pestré zbarvení břicha kuňky má za úkol odradit případné predátory.
http://www.mezistromy.cz/userdata/fotografie/plazi_obojzivelnici/mlok_skvrnity.jpg


 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.