zvířata

Informace o nejznámějších zvířatech světa.Najdete zde nejhlavnější informace...

Opice

Lemur kata

Tlupa lemurů kata

Lemuři kata žijív rodiných tlupách tvořených až 30 zvířaty.Nápadný ocas drží při chůzi vzpřímený,takže všichni členové tlupy jsou neustále v kontaktu.Tito lemuři dávaji přednost suchým kamenitým vyvýšenínám a tráví polovinu života na zemi.S oblibou se sluní po chladné noci.Samice mají dominatní postavení,což je u

primátů neobvyklé. 

                                                  Maki žlutohnědý

 

Mláďata tiše předou,když je samice olizuje.

                                                     

                                                      Lemur červenobřichý

Tito lemuři tvoří trvalé páry.Rodiče a jedno až tři mláďata žijí společně v rodiné skupině.Samice jsou menší než samci,ale mají dominantní postavení.

                                                        Lemur vari

Dospělí jsou červenočerní nebo černobílí.Samice buduje na stromě hnízdo,odkud dobře vidí na predátory.

 

  

Lemuři jsou podobně jako komby, outloni a nártouni poloopice. Jejich předkové kdysi obývali celou Afriku, Asii i Evropu, ale vyhynuli, protože nedokázali konkurovat pokročilejším opicím, které se zde začaly vyvíjet. Před více než 50 miliony lety někteří zástupci přeplavali na kmenech a jiné vegetaci z africké pevniny na Madagaskar. V současné době zde žije na 50 druhů lemurovitých. Název „lemur" pochází z latinského výrazu pro strašidlo nebo ducha, což odpovídá jejich přízračnému pohybu i strašidelnému křiku jímž se ozývají v noci. Většina druhů žije na východě Madagaskaru ve vlhkých a monzunových lesích, kde se živí plody, listy, hmyzem a drobnými obratlovci, například ještěrkami. Orli a jestřábi někdy loví opuštěná mláďata lemurů. Dospělí i mladí lemuři se stávají kořistí madagaskarské šelmy fosy.

http://www.zoopraha.cz/upload/img/f000000701__p.jpg

Zástupci nadčeledě lidoopů představují nejinteligentnější primáty.Jsou společenští a výchově mláďat věnují mnoho let.Jejich chrup je obnobný jako u starověkých opic,jinak se však odnich v mnohém liší.Dokážou sedět a stát vzpřímeně a mají kratší páteř,klenutý hrudník a chybí jim ocas.Paže jsou delší než nohy a ramena i zápěstí jsou velice pohyblivá.Lidoopi členíme do dvou čeledí (kromě ldí).Do čeledě orangutanovytých patří šimpanz,bonobo a gorili z Afriky a orangutan z Asie .Asijští gibonovití jsou menší.Obě skupiny se od sebe oddělily asi před 20 miliony lety.Velcí lidoopi jsou našimi nejbližšími příbuznými.Dovedou logicky řešit problémy a poznávají se v zrdcadle.Používají nástroje a gorily jsou schopné se naučit znakovpu řeč.

Gibon

 

Gorilí rodina

Gorily žijí ve východní,střední a západně střední Africe.Vytvářejí rodiné skupiny,tvořené hlavně samicemi a jejich mláďaty.V čele rodiné tlupy stojí dospělý sříbrohřbetý samec,který dostal své označení podle sřibřitě bílého sedla.Své velikosti a síli využívá při obraně rodiny.Ostatní samce a predátory zastrašuje vzpřímeným postojem,bušením dlaněmi do hrudi a hlasitým řevem.

 

 

Giboní zpěv

Giboni se ozývají táhlým  hlasitým voláním,takzvaným zpěvem.Každý druh má svůj vlastní nápěv.4asto prozpěvují půl hodiny a je to první věc ,kterou ráno udělají ,aby si označili teroterium.Sames se samicí se někdy pustí do složítého dvojzpěvu.Tyto ,,písně lásky´´zřejmě přispívají k upevnění vzájemného zpěvu.

 

Zajímavosti

Giboni se vyhýbají otevřené vodě.Při pití nabírá vodu do dlaně a při tom je druhou rukou zavěšen na stromě nad hladinou.Někdy otírají huňaté paže o mokré listí a poté si vodu vysávají ze srsti.

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.