zvířata

Informace o nejznámějších zvířatech světa.Najdete zde nejhlavnější informace...

Ryby

Ryby
Více než polovina všech dnes žijících obratlovců patří do skupiny ryb. Bylo popsáno nejméně 25 000 druhů, ale další tisíce pravděpodobně čekají na objevení. Třídění ryb není zcela jednotné. Nejčastěji je rozlišováno 5—6 tříd: sliznatky, mihule (bývají někdy spojovány do jedné třídy), paryby (žraloci a rejnoci), nozdratí, lalokoploutví a paprskoploutví (poslední tři skupiny jsou někdy spojovány jako kostnaté ryby). Obývají téměř všechny typy vod od polárních moří po tropická jezera.. Jejich velikost se pohybuje od maličkých hlaváčů dlouhých 1 cm po mohutného žraloka obrovského, jenž měří až 18 m. Některé ryby jsou pestře zbarvené, další jsou stříbřitě modré,
zelenavé nebo svým zbarvením splývají s okolím. Mnoho se živí řasami nebo larvami hmyzu a dalšími drobnými žř Existují však dravé druhy, schopné ulovit velké mořské sž Většina ryb plave rychle, některé mají ploutve, jež jim um plachtit nad hladinou. Známe i ryby, které „chodí" po plc Ryby mají základní smysly jako ostatní obratlovci: zrak, či sluch, hmat a chuť. Jejich smysly jsou však uzpůsobené k ve vodě. Mnoho ryb má postranní čáru, která jim umožni vnímat nepatrné změny tlaku a proudění vody. Pomocí pc čáry ryby hledají potravu a vyhýbají se překážkám.

http://www.orbion.cz/img/img/800x600/egypt-sharm-el-sheikh-klipka-40747.jpghttp://media.novinky.cz/549/115498-article-b724m.jpg
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.