zvířata

Informace o nejznámějších zvířatech světa.Najdete zde nejhlavnější informace...

Šelmy

Mnoho živočichů se živí masem,ale zástupcům řádu savců zvaného šelmy se vyvinuly znaky související s lovem a požíráním jiných živočichů.Šelmy mají dva páry takzvaných trháků(horní třenový zub a dolní stolička) s ostrými okraji,které slouží k porcování kořisti.V trávící soustavě se rozkládá potrava velmi rychle.Většina šelem se živí masem,mnohé přijímají živočišnou i rostlinnou potravu a některé jsou čistě bíložravé.

Liška obecná

Psovití obývají všechny světadíly kromě Antarktidy - australský dingo sem byl dovezen asi před 8000 lety.Všichni psovití mají dobrý zrak a sluch a vynikající čich.V jejich jídelníčku převažuje maso ,ale některé druhy příjímají i rostlinnou potravu,bezobratlé a zdechliny.Zástupci čeledě psovitých obvykle loví a žijí v travnatých pláních.Loveská technika je dvojího typu.Buď kořist překvapí náhlým výpadem,nebo ji vyčerpají pronásledováním.Některé druhy,například vlk obecný,loví ve smečkách,aby přemohly i větší kořist.Ty pak žijí v početnějších skupinách.Lovci malé kořisti se združují do menších skupin nebo jsou samotáři. Lišky býají štíhlejší než divocí psi nebo vlci,mají kratší nohy a huňatější ocas.Jsou to převážně samotáři.Nejméně jeden druh se zdržuje v podzemních norách.

                                                      Vlk (Pes)Hřivnatý

Divocí psi a vlci jsou obvykle větší než lišky.Jsou přizpůsobeni k běhu,mají dlouhé nohy a hluboký úzký hrudník.Dorozumívají se navzájem pomocí pachů,postojů,výrazů obličeje a škály štěkání,kňučení a vytí.Žijí obvykle ve smečkách s dobře uspořádaným společenským pořádkem.Ve smečce bývá nejčastěji jeden vůdčí jedinec,případně dominantní pár ,který se rozmnožuje .Ostatní členové smečky je následující a panje mezi nimi rovněž hodnostní pořádek.Smečka často spolupracuje při péči o mláďata nebo zraněné členy i při obraně teroteria.Nejpočetnější smečky tvoří druhy,které loví společněvelkou kořist,jako je tomu u psů hyenových z Afriky.Smečka pak může mít až 40 členů.

                        Domácí psi

-Psí plemena

Dnes je na světě uznáváno kolem 800 rozmanitých psích plemen.Každé bylo vyšlechtěno zvlášť pro určité vlastnosti a k odlišným účelům.Některá plemena jsou pracovní ,jiná plní roli lidských společníků.Většina psů zastává obě úlohy.

Samojed - Pracovní pes

                                                           Foxteriér - Lovecký pes

 

                                                      

                                                        Čivava - Společenský pes

                                                                                                     Ohař - Sportovní pes

 

 

 

                   

                     Ochočování

Psi byli prvními zvířaty,která lidé ochočili neboli domestikovali.První psibyli ochočení nejméně před 14 000 lety a byli zřejmě potomky vlků eurasijských.Vlci se toulali kolem vesnic a sbírali zbytky jídla.Postupně,během mnoha generací,ztráceli strach před obyvateli a začaližít v jejich blízkosti.Vlci jsou inteligentní,společenští a přispůsobivý.Lidé dokázali ovlivnit jejich chování tím,že zaujali místo vůdce smečky.Vlci,kteří měli nejcennější vlastnosti,se vzájemně pářili.Pomocí takového výběrového chovu byla vyšlechtěna dnešní plemena psů.

 

 

Medvědi jsou pověstní mohutnou stavbou těla,silou a útočností.Veskutečnosti se pouze medvěd lední živí téměř výhradně masem.Většina medvědů loví sice živou kořist,ale zároveň sbírá plody,oříšky a listy.Jídelníček evropského medvěda brtníka je ze tří čtvrtin tvořen rostlinami a čínská panda  velká se živí výhradně bambusovými výhonky a trávou.Nejlepé vyvinutým smyslem medvědů je čich a proto mají velký čenich.Oči a ušní boltce jsou malé.Některé druhy medvědů žijí v mírném pásmu severní polokoule.Když nastává zima,uchýlí se do jeskyně nebo doupěte a prospí až šest měsíců,přičemž čerpají živiny s podkožního tuku.Nejedná se o zimní spánek.Medvědi jsou samotáři,i když mláďata zůstávají pod ochranou matky až do její další březosti.

Šplhání na stromy

Mnoho druhů medvědů šplhá na stromy,kde se na větvi sluní nebo spí.Nejlépe dovedou šplhat medvědi malajští,kteří se dostanou do výšky až 7 metrů.

Zajímavosti

Medvíďata se rodí maličká,bezmocná,se zavřenýma očima a neslyšící.Rostou však velice rychle.Mládě medvěda ledního váží po narození jen 600 g ,ale během několika měsíců už 9 kg.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.