zvířata

Informace o nejznámějších zvířatech světa.Najdete zde nejhlavnější informace...

Šelmy

Psovité šelmy č.1

Liška obecná

Psovití obývají všechny světadíly kromě Antarktidy - australský dingo sem byl dovezen asi před 8000 lety.Všichni psovití mají dobrý zrak a sluch a vynikající čich.V jejich jídelníčku převažuje maso ,ale některé druhy příjímají i rostlinnou potravu,bezobratlé a zdechliny.Zástupci čeledě psovitých obvykle loví a žijí v travnatých pláních.Loveská technika je dvojího typu.Buď kořist překvapí náhlým výpadem,nebo ji vyčerpají pronásledováním.Některé druhy,například vlk obecný,loví ve smečkách,aby přemohly i větší kořist.Ty pak žijí v početnějších skupinách.Lovci malé kořisti se združují do menších skupin nebo jsou samotáři. Lišky býají štíhlejší než divocí psi nebo vlci,mají kratší nohy a huňatější ocas.Jsou to převážně samotáři.Nejméně jeden druh se zdržuje v podzemních norách.

                                                      Vlk (Pes)Hřivnatý

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.